کنترل مصرف کربوهیدرات به منظور کاهش وزن، افزایش عضله سازی یا عملکرد ورزشی همچنان روندی محبوب به حساب می آید. بدین جهت به نظر می رسد که بیشتر تمرکز اهداف تناسب اندامی بر روی کربوهیدارت و مصرف به اندازه ی آن ها باشد. با این وجود، برخی از رژیم های غذایی دیگر این مغذی ها بسیار مهم را به عنوان تنها راه برای از دست دادن چربی حذف می کنند.

کنترل مصرف کربوهیدرات به منظور کاهش وزن، افزایش عضله سازی یا عملکرد ورزشی همچنان روندی محبوب به حساب می آید. بدین جهت به نظر می رسد که بیشتر تمرکز اهداف تناسب اندامی بر روی کربوهیدارت و مصرف به اندازه ی آن ها باشد. با این وجود، برخی از رژیم های غذایی دیگر این مغذی ها بسیار مهم را به عنوان تنها راه برای از دست دادن چربی حذف می کنند.

در خصوص مصرف کربوهیدرات سردرگمی های بسیاری وجود دارد و دلیل این امر بخاطر محدودیت هایی است که در برخی از رژیم های غذایی وجود دارد. اما آنچه که پژوهش ها نشان می دهد این است که وجود کربوهیدرات برای عملکرد صحیح بدن و سلامت آن امری ضروری است، بنابراین حذف آن ایده خوبی نمی تواند باشد.

از این رو، استفاده از رویکردهای تغذیه ای سالم که مصرف کربوهیدرات ها را نیز شامل می باشد، بهترین راه است. یعنی مصرف مقدار مناسب کربوهیدرات برای دستیابی به نتایج مطلوب برای هر فرد.

چرخه کربوهیدرات رویکرد نوین در رژیم غذایی محسوب می شود اما تا حدی در میان بدنسازان و ورزشکاران رایج تر است. به نظر می رسد این رویکرد در رژیم غذایی، راهی موثر برای خوردن کربوهیدرات، از دست دادن چربی و بهبود سلامتی باشد.

Leave a Reply