دسته‌بندی نشده

اختلالات پاراتیروئید

By 10/24/2019 No Comments

غدد پاراتیروئید چهار غده به اندازه نخود، روی غده تیروئید، در گردن دارند. گرچه نام آنها مشابه است ، اما غده های تیروئید و پاراتیروئید کاملاً متفاوت هستند. غدد پاراتیروئید باعث ایجاد هورمون پاراتیروئید(پاراتورمون) (PTH) می شود که به بدن شما کمک می کند تعادل مناسب کلسیم و فسفر را حفظ کند.

اگر غدد پاراتیروئید شما هورمون خیلی زیاد یا خیلی کمی تولید کنند ، این تعادل مختل می شود. اگر PTH  اضافی ترشح کنند ، دچار هایپرپاراتیروئیدیسم هستید و کلسیم خون شما بالا می رود. در بسیاری از موارد ، توموری خوش خیم روی غده پاراتیروئید آن را بیش فعال می کند. یا هورمونهای اضافی می توانند ناشی از بزرگ شدن مازاد غده های پاراتیروئید باشند. در موارد بسیار نادر، علت سرطان است.

 

اگر PTH کافی ندارید ، دچار هایپوپاراتیروئیدیسم هستید و خون شما کلسیم بسیار کم و فسفر بسیار زیادی خواهد داشت. علل آن شامل آسیب به غدد ، اختلالات غدد درون ریز یا شرایط ژنتیکی است. درمان با هدف بازگرداندن تعادل کلسیم و فسفر انجام می شود.

 

 

 

Available at:

https://medlineplus.gov/parathyroiddisorders.html

Leave a Reply