بیماری هاپزشکی

اختلالات پلاکت خون

By 07/01/2019 No Comments

پلاکت ها که به آنها ترومبوسیت نیز گفته می شود، قطعات کوچک سلولی در خون هستند. در مغز استخوان-بافتی اسفنجی دراستخوان- تشکیل می شوند و نقش عمده ای در انعقاد خون ایفا می کنند. به طور طبیعی وقتی یکی از عروق خونی تان آسیب ببیند، شروع به خونریزی می کنید. پلاکت ها تشکیل توده (لخته) داده و منفذ ایجاد شده در رگ خونی را بسته و خونریزی را متوقف می کنند.

ممکن است انواع مختلفی از مشکلات پلاکتی داشته باشید:

  • اگر تعداد پلاکت کمی داشته باشید:

که به آن ترومبوسیتوپنی می گویند. در این شرایط ممکن است در معرض خونریزی های جدی قرار بگیرید. این خونریزی می تواند خارجی یا داخلی و به دلایل گوناگونی باشد. اگر مشکلتان خفیف باشد ممکن است نیازی به درمان پیدا نکنید. برای موارد شدیدتر امکان دارد نیاز به دارو و یا تزریق خون یا پلاکت پیدا کنید.

  • اگر تعداد پلاکت زیادی داشته باشید:

ممکن است در معرض خطر بالای لخته شدن خون باشید.

    • زمانی که علت آن مشخص نباشد به آن ترومبوسیتمی اطلاق شده و نادر است. اگرعلائم و نشانه ای نداشته باشید نیازی به درمان نیست. در غیر این صورت ممکن است نیازمند درمان های دارویی یا اقدام های عملی باشید.
    • اگر بیماری دیگری باعث افزایش تعداد پلاکت شده باشد، ترومبوسیتوزیس بوده و درمان و چشم انداز آن به علت ایجادکننده ان بستگی دارد.
  • مشکل دیگر این است که پلاکت های خونتان آن طور که باید و شاید کار نکنند! برای مثال در بیماری ون ویلبرند پلاکت ها نمی توانند به یکدیگر و به دیواره عروق بچسبند که می تواند باعث خونریزی زیاد شود. انواع مختلفی از بیماری ون ویلبرند وجود دارد و درمان آن بستگی به این دارد که به کدام نوع آن مبتلا باشید.

 

Available at:

https://medlineplus.gov/plateletdisorders.html

Leave a Reply