رژیم غذاییزندگی سالم

برچسب تغذیه ای

By 08/11/2019 ژانویه 1st, 2020 No Comments

تمام موادغذایی و نوشیدنی های بسته بندی شده برچسب تغذیه ای دارند. این برچسب های نشانگر «حقایق تغذیه ای» می توانند به شما در داشتن انتخاب های غذایی هوشمندانه تر و رژیم غذایی سالم تر کمک کنند.

پیش از خواندن برچسب غذاها باید با برخی اصطلاحات آشنا شوید:

  • سروینگ سایز:

یا همان اندازه سهم های غذایی ، بر اساس میزانی است که مردم غالباٌ در یک زمان می خورند یا می نوشند.

  • تعداد سروینگ ها:

یا همان تعداد سهم های غذایی ، به شما می گویند چه تعداد سروینگ در بسته وجود دارد. بعضی برچسب ها اطلاعی درمورد کالری ها و موادمغذی هم در کل بسته و هم در هر سروینگ را می دهند. اما بیشتر برچسب ها تنها اطلاعات هر سروینگ را در اختیارتان قرار می دهند.

موقعی که تصمیم می گیرید چه مقدار از یک ماده غذایی بخورید یا بنوشید باید به سروینگ سایز توجه کنید. برای مثال؛ اگر یک بطری نوشیدنی حاوی 2 سروینگ است و شما کل بطری را می نوشید، دو برابر میزانی که در برچسب نوشته شده قند دریافت خواهید کرد.

  • درصد ارزش روزانه (DV%) :

عددی است که به شما کمک می کند بفهمید چه مقدار از یک ماده مغذی در یک سروینگ وجود دارد. متخصصین توصیه می کنند روزانه میزان مشخصی از موادمغذی مختلف دریافت کنید. درصد ارزش روزانه به شما می گوید چه درصدی از میزان توصیه شده روزانه را از یک سروینگ ماده غذایی دریافت می کنید. به این وسیله متوجه می شوید  میزان یک ماده مغذی در غذایی  بالاست یا پائین. 5% و کمتر، پائین و 20% و بیشتر بالا محسوب می شود.

 

اطلاعات روی یک برچسب غذایی می تواند به شما کمک کند تا ببینید یک غذا یا نوشیدنی مشخص با رژیم غذایی کلی شما متناسب است یا خیر.

این برچسب های نشانگر مقادیر زیر را در هر سروینگ نشان می دهند:

  • میزان کالری
  • میزان چربی ها؛ شامل: چربی کل ، چربی های اشباع و چربی های ترانس
  • میزان کلسترول
  • میزان سدیم
  • میزان کربوهیدرات؛ شامل: فیبر، قند کل و شکر افزوده
  • میزان پروتئین
  • ویتامین ها و موادمعدنی

 

 

Reference:

https://medlineplus.gov/foodlabeling.html

 

Leave a Reply