سبک زندگیفشار خون

تأثیر مصرف سیگار بر پرفشاری خون

By 05/13/2019 No Comments

فشارخون بالا و استعمال دخانیات به ترتیب اولین و دومین علت قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان هستند. بنابراین وقوع توأم این دو، پیامدهای بهداشتی عظیمی به دنبال دارد.

به دلیل رشد جمعیت، تعداد افراد سیگاری به طور جهانی افزایش یافته است. مصرف سیگارهای تنباکویی و الکتریکی ممکن است فشارخون را بالا برده و فرآیند گرفتگی عروق را از طریق مکانیسم های متنوع بالقوه تسریع بخشد.

تأثیر مصرف دخانیات و سیگارهای الکتریکی بر فشار خون پیچیده است. شواهدی هست که مصرف سیگار فشارخون را بالا برده و خطر پرفشاری خون کلیوی، بدخیم و پنهان را افزایش می دهد.

اثرات بلندمدت مصرف سیگار بر فشارخون:

شواهد قابل اطمینانی از اثرات مزمن و درازمدت مصرف سیگار بر فشارخون و نیز تأثیر آن در ابتلای اولیه به پرفشاری خون در دست نیست. علی رغم این شواهد نامطمئن، استعمال دخانیات بر شرایط دیگری اثر می گذارد که با فشارخون مرتبط هستند؛ از جمله:

  • افزایش سختی عروق (که ممکن است تا دهه ها پس از ترک سیگار باقی بماند)
  • افزایش خطر پرفشاری خون کلیوی
  • افزایش خطر رتینوپاتی هایپرتانسیو

همچنین ریسک حوادث قلبی-عروقی را به شدت بالا می برد.

افراد سیگاری اغلب فشارخون پایین تری نسبت به افراد غیرسیگاری دارند که احتمالاً به علت وزن کمتر آنها نسبت به افراد غیرسیگاری و نیز اثرات گشادکنندگی عروق کوتینین -متابولیت اصلی نیکوتین- می باشد.

اثرات کوتاه مدت مصرف سیگار بر فشارخون:

اثرات حاد و کوتاه مدت استعمال دخانیات به بیش فعالی سیستم عصبی سمپاتیک مربوط می باشد که منجر به موارد زیر می شود:

  • افزایش فشارخون
  • افزایش ضربان قلب
  • افزایش انقباض میوکارد
  • افزایش مصرف اکسیژن میوکارد

فشارخون با هر بار مصرف سیگار، به صورت گذرا افزایش می یابد و این افزایش حتی در افراد سیگاری در اولین نخ سیگار در روز نمایان تر است.

به علاوه، اثرات مصرف سیگار می تواند با نوشیدن قهوه -به علت افزایش در سطوح اپی نفرین- تشدید شود.

به نظر می رسد مواجهه غیرفعال (دست دوم) با دود سیگار نیز فشارخون را بالا می برد.

Leave a Reply