بیماری هاپزشکی

تست هپاتیت

By 07/28/2019 No Comments

کبد بزرگترین اندام داخلی بدن بوده و به بدن در هضم غذا، ذخیره انرژی و دفع سموم کمک می کند. هپاتیت نوعی التهاب کبد است. انواع مختلفی از هپاتیت وجود دارد که برخی توسط ویروس ها ایجاد می شوند؛ شامل: هپاتیت A ، هپاتیت B و هپاتیت C.

برای تشخیص هپاتیت پزشک ضمن بررسی تاریخچه پزشکی و علائم شما، معاینه فیزیکی انجام داده و دستور آزمایش خون (تست هپاتیت یا پنل هپاتیت) خواهد داد.

آزمایش های خون برای هر نوع از هپاتیت های ویروسی وجود دارند. برخی تست ها آنتی بادی های ویروس را چک می کنند. آنتی بادی ها پروتئین های خونی هستند که سیستم ایمنی در پاسخ به ویروس تولید می کند. آزمایش های خون دیگر بخش هایی از ویروس مثل پروتئین ها یا موادژنتیکی را جستجو می کنند. بعضی آزمایش ها ابتلا در زمان حال را نشان می دهند و برخی دیگر نشان می دهند که زمانی ابتلا داشته اید و یا اینکه نسبت به آن ایمنی دارید.

پزشکان از این تست ها برای تشخیص و غربالگری افراد در معرض خطر هپاتیت B و C استفاده می کنند. عوامل خطر برای هر نوع آن متفاوت است. همچنین ممکن است پزشکان تست ها را در افراد مبتلا به هپاتیت برای تشخیص  میزان واگیر و یا میزان موفقیت درمان نیز استفاده کنند.

 

Available at:

https://medlineplus.gov/hepatitistesting.html

Leave a Reply