دانستنی های پزشکی

داروهای رقیق کننده خون

By 10/21/2019 No Comments

رقیق کننده های خون داروهایی هستند که از شکل گیری لخته خون و نیز از بزرگ تر شدن لخته های موجود جلوگیری می کنند. لخته در شریان ها، وریدها و قلب می تواند موجب حملات قلبی، سکته و انسداد شود.

ممکن است در موارد زیر نیاز به مصرف داروهای رقیق کننده داشته باشید:

  • بیماری های خاص قلبی یا عروق خونی
  • آریتمی قلب با نام فیبریلاسیون بطنی
  • تعویض دریچه قلبی
  • خطر ایجاد لخته پس از جراحی
  • نقایص مادرزادی قلبی

دو نوع اصلی رقیق کننده خون وجود دارد:

  • ضدانعقادها:

مانند هپارین و یا وارفارین (همان کومادین) که فرآیند لخته سازی بدن را آهسته می کنند.

  • ضدپلاکت ها:

مانند آسپیرین که پلاکت ها را از تجمع و تشکیل لخته باز می دارند.

زمانی که  داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید، به دقت دستورات را دنبال کنید. این داروها ممکن است با غذاها، داروها، ویتامین های خاص و یا الکل تداخل داشته باشند.

اطمینان حاصل کنید پزشک تان از تمام داروها و مکمل هایی که مصرف می کنید مطلع است.

ممکن است لازم باشد مرتب آزمایش خون انجام دهید تا وضعیت لخته شدن خونتان بررسی شود. مهم است که داروی کافی دریافت کنید تا از ایجاد لخته جلوگیری شود و در عین حال آنقدر زیاد نباشد که موجب خونریزی شود.

 

 

 

Reference:

https://medlineplus.gov/bloodthinners.html

Leave a Reply