پیشگیری از بیماری هافشار خون

دریافت نمک بالا رابطه‌ی مستقیم با خطر ابتلا به پرفشاری خون دارد

پرفشاری خون

مصرف نمک در مقادیر زیاد می تواند باعث افزایش فشار خون و پیشرفت بیماری پرفشاری خون شود . برخلاف اینکه بیشتر مردم طعم و مزه‌ی نمک را دوست دارند باید گفت هر فردی میتواند با تمرین، به کم خوردن آن عادت کند. تقریبا 80% میزان مصرف نمک ناشی از غذاهای رستوران ها و غذاهای آماده است .محدود کردن مصرف نمک می تواند سبب کاهش فشار خون در همه ی افراد شود و از ابتلا به پرفشاری خون ممانعت کند . از طرفی دیگر این مداخله‌ی تغذیه‌ای می تواند سبب ایجاد پاسخ فشار خون بدن نسبت به درمان‌های مختلف شود .

پرفشاری خون در نهایت می تواند زمینه ساز ایجاد بیماری های قلبی، سکته، نارسایی قلبی و نارسایی کلیوی شود .

به طور کلی در نتیجه‌ی محدود کردن دریافت نمک در افراد میانسال و مسن، افراد مبتلا به پرفشاری خون و بیماران دچار دیابت و مشکلات کلیوی ، فشار خون به مقدار محسوسی کاهش می یابد . کاهش دریافت نمک می تواند از افزایش فشارخون ناشی از کهولت سن نیز ممانعت کند چرا که در نهایت 90% افراد در بزرگسالی دچار پرفشاری خون می شوند .

مصرف کمتر نمک خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را کاهش میدهد .

به افراد مبتلا به پرفشاری خون، توصیه می شود نمک دریافتی خود را کاهش دهند. مقدار مطلوب این ماده‌ی غذایی کمتر از 6گرم در روز می باشد .

در افرادی که دچار مشکلات فشار خون نیستند نیز میزان ایده آل مصرف نمک کمتر از 6گرم در روز است تا علاوه بر کاهش خطر ابتلا به پرفشاری خون، احتمال سکته قلبی و بیماری های قلب-عروقی نیز به میزان قابل توجهی کم شود .

Reference

Appel LJ .Bakris GL. Forman JP . Salt intake, salt restriction, and primary (essential) hypertension . Dec 2018

Available from : https://www.uptodate.com/contents/salt-intake-salt-restriction-and-primary-essential-hypertension?source=bookmarks#H1495152852

Leave a Reply