دانستنی های پزشکی

سرطان استخوان

By 11/10/2019 No Comments

سرطانی که از طریق خود استخوان شروع شود ، غیر معمول بوده و سرطانی که از قسمت دیگری از بدن به استخوان سرایت کرده است شایع تر است.

سه نوع سرطان استخوان وجود دارد:

  • استئوسارکوم

اغلب در سنین 10 تا 19 سالگی رخ می دهد و در زانو و بازو معمول تر است.

  • کندروسارکوم

معمولاً بعد از 40 سالگی و در غضروف شروع می شود

  • سارکوم یوئینگ

بیشتر در کودکان و نوجوانان زیر 19 سال اتفاق می افتد. در پسران بیشتر از دختران است.

شایع ترین علامت سرطان استخوان درد است. علائم دیگر بسته به محل و اندازه سرطان ، متغیرهستند.

جراحی اغلب درمان اصلی سرطان استخوان است. سایر روشهای درمانی ممکن است شامل قطع عضو ، شیمی درمانی و پرتودرمانی باشد. از آنجا که سرطان استخوان می تواند پس از درمان دوباره عود کند، پیگیری های منظم مهم هستند.

 

 

 

 

Reference:

https://medlineplus.gov/bonecancer.html

 

Leave a Reply