سرطان

سرطان مجاری صفراوی

By 07/24/2019 No Comments

کبد شیره ای گوارشی به نام صفرا تولید می کند که کیسه صفرا بین وعده ها آن را در خود ذخیره می کند و هنگام غذا خوردن آن را به لوله هایی به نام مجاری صفراوی تخلیه می کند. این مجاری صفرا را به روده کوچک حمل می کنند. صفرا به هضم چربی ها کمک می کند. همچنین به کبد در دفع سموم و مواد زاید کمک می کند.

کلانژیوکارسینوما یا همان سرطان مجاری صفراوی نادر است و در بخش هایی از مجاری صفراوی که درون کبد یا بیرون از آن هستند اتفاق می افتد. سرطان مجرای صفراوی خارج از کبد شایع تر است.

عوامل خطر:

 • داشتن التهاب در مجرای صفراوی
 • کولیت اولسرلتیو
 • برخی بیماری های کبدی

علائم:

 • یرقان
 • خارش پوست
 • تب
 • درد شکمی

آزمایش های تشخیصی سرطان مجاری صفراوی شامل:

 • معاینه فیزیکی
 • تصویربرداری از کبد و مجاری صفراوی
 • آزمایش خون
 • بیوپسی

درمان ها:

 • جراحی
 • پرتودرمانی
 • شیمی درمانی

 

Available at:

https://medlineplus.gov/bileductcancer.html

Leave a Reply