تناسب اندام

حفظ رژیم غذایی در تعطیلات

By 03/16/2019 مارس 17th, 2019 No Comments
کاهش وزن

در متن پیش رو مقاله ای درباره نقش حفظ رژیم غذایی محدود در تعطیلات بر حفظ و تثبیت وزن آورده شده است.

تثبیت و حفظ وزن در طولانی مدت یک چالش بزرگ در نظر گرفته می شود. اگرچه خیلی از افراد موفق به کاهش وزن می شوند، تنها 17 تا 23 % از آن ها توان تثبیت و حفظ وزن دارند.

اعضای موسسه کنترل وزن کشور پرتغال افرادی هستند که کاهش وزن حداقل 5 کیلوگرم و حفظ آن به مدت حداقل یک سال را دارا بوده اند. در واقع هدف این موسسه بررسی ویژگی های اجتماعی، روانی، فیزیولوژیکی و رفتاری افرادی است که حفظ و تثبیت وزن موفق داشته اند.

مثال هایی از روش های رفتاری این افراد برای موفقیت در تثبیت و حفظ وزن:

  • افزایش فعالیت بدنی
  • پیاده روی
  • تعیین هدف های معین

پیش از انجام این مطالعه شاهد معتبری در دست نبوده که آیا رژیم غذایی محدود در ایام تعطیل و آخر هفته ها روی حفظ و تثبیت وزن بلند مدت تاثیر دارد یا خیر. از طرفی دیگر رژیم غذایی منعطف در تعطیلات در کاهش خستگی افراد تاثیر به سزایی داشته و در حفظ انگیزه فرد برای حفظ طولانی مدت رژیم موثر بوده است.

پس از پایان این مطالعه مشخص شد، حفظ رژیم غذایی منعطف در تعطیلات در مقایسه با ایام عادی، با حفظ وزن در بلندمدت همراه بوده است. به همین دلیل به افرادی که میخواهند وزن خود را تثبیت و حفظ کنند، توصیه نمی شود در ایام تعطیل و آخر هفته ها رژیم غذایی سختی داشته باشند .

 

Reference: Jorge R.Santos I.Teixeira VH.Teixeira PJ. Does diet strictness level during weekends and holiday periods influence 1-year follow-up weight loss maintenance? Evidence from the Portuguese Weight Control Registry. 11 January 2019

 

 

Leave a Reply