بیماری ها

سندروم متابولیک

سندروم متابولیک

سندروم متابولیک به وضعیت های متفاوتی گفته می شود که طی آن ها شانس ابتلای فرد به دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی افزایش می یابد.

برای دارا بودن سندروم متابولیک، فرد باید حداقل به 3 مورد از 5 مورد زیر مبتلا باشد:

 

 

آزمایش برای تشخیص سندروم متابولیک:

  1. تست فشار خون
  2. اندازه گیری قد و وزن برای سنجش شاخص توده بدنی(BMI)
  3. اندازه گیری دور شکم
  4. تست قند خون
  5. تست چربی خون

پیشگیری از سندروم متابولیک:

درمان سندروم متابولیک:

Reference:Crowley K . Patient education: Metabolic syndrome (The Basics). This topic retrieved from UpToDate on: Mar 03, 2019

Leave a Reply