پیشگیری از بیماری هادیابت

پیشگیری از دیابت نوع 2

دیابت نوع 2

آیا می توان از ابتلا به دیابت نوع 2 پیشگیری کرد؟

بله، مطالعات مختلف نشان داده اند در افرادی که خطر ابتلا به دیابت بالایی دارند با اقدامات زیر می توان جلوگیری کرد

شواهدی وجود دارد که تایید میکند ترک سیگار می تواند باعث کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 می شود.

چه عواملی می توانند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش دهند؟

 1. چاقی و اضافه وزن (مخصوصا چاقی شکمی)
 2. بی تحرکی
 3. سیگار کشیدن
 4. سابقه ی ابتلا به دیابت در خانواده و اقوام
 5. ابتلا به دیابت بارداری

 

آیا آزمایشاتی وجود دارد که مشخص کند چه افرادی در معرض ابتلا به دیابت هستند؟

بله، سه نوع تست وجود دارد. اگرچه این آزمایش ها می توانند دیابت را پیش بینی کنند ولی به همه ی افراد پیشنهاد نمی شود.

اگر آزمایشات نشان دهند قند خون شما بیش از حد طبیعی است ولی در محدوده ی قند خون دیابتی نیست، شما پیش دیابتی در نظر گرفته می شوید!

 1. آزمایش قند خون ناشتا : این آزمایش قند خون شما را در شرایطی که ناشتایی 8 ساعته دارید می سنجد. افراد پیش دیابتی قند خون ناشتای بین 100 تا 125 دارند.
 2. آزمایش تحمل گلوکز : برای انجام این تست نباید به مدت 8 تا 12 ساعت چیزی بنوشید. در آزمایشگاه به شما یک نوشیدنی حاوی شکر داده و بعد از 2 ساعت قند خون شما را اندازه گیری میکنند. افراد پیش دیابتی تست تحمل گلوکز بین 140 تا 199 دارند.
 3. آزمایش Hb A1C : برای انجام این آزمایش نیازی نیست ناشتا باشید . در این تست مشخص می شود قند خون شما به طور متوسط طی 2 تا 3 ماه گذشته چه مقدار بوده است. افراد پیش دیابتی HbA1C بین 5.7 تا 6.4 دارند.

 

اگر پیش دیابتی باشم چه اقداماتی باید انجام دهم؟

 • تغییر سبک زندگی در شما می تواند احتمال دیابتی شدن را کاهش دهد : کاهش وزن کاهش 5 تا 10 درصد وزن بدن، خطر ابتلا را تا حد بسیار زیادی کاهش میدهد.
 • تغذیه ی صحیح
 • داشتن فعالیت بدنی برای مدت حداقل 30 دقیقه در روز
 • ترک سیگار

Reference: Crowley K. Patient education: Preventing type 2 diabetes (The Basics) . Feb 07, 2019

Available from : https://www.uptodate.com/contents/preventing-type-2-diabetes-the-basics?source=bookmarks

Leave a Reply