بیماری هاپیشگیری از بیماری ها

درمان غیردارویی میگرن در بزرگسالان

درمان میگرن

میگرن یک اختلال شایع است که تقریبا 17% زنان و 6% مردان را درگیر کرده است.

در متن پیش رو درمان پیشگیری کننده از سردردهای میگرنی در بزرگسالان بررسی شده است . بسیاری از مبتلایان میگرن از درمان های پیشگیری کننده میتوانند بهره ببرند :

 • افرادی که سردردهای میگرنی طولانی یا متناوب دارند
 • افرادی که حملات میگرنی باعث ایجاد ناتوانی در آن ها و کاهش کیفیت زندگی شان شده است
 • افرادی که از درمان های دیگر نتیجه نگرفتند
 • افرادی که درمان های دیگر اثرات سوئی برایشان ایجاد کرده است
 • افرادی که دچار سردردهای میگرنی در قاعدگی می شوند

در حالیکه تعریف دقیقی برای تکرار و مدت سردردهای میگرنی پاسخ دهنده به این درمان وجود ندارد، می توان گفت بیش از 4 سردرد در ماه یا سردردهایی که بیش از 12 ساعت به طول می انجامند به عنوان آستانه منطقی در نظر گرفته می شوند.

اهداف اصلی این درمان:

 1. کاهش تکرار، شدت و مدت سردردها
 2. افزایش تاثیر سایر درمان ها روی سردردها
 3. بهبود عملکرد فرد و کاهش ناتوانی
 4. پیشگیری از پیشرفت میگرن اپیزودیک به میگرن مزمن

درمان شامل راهکارهای زیر می باشد:

تجویز دارو مناسب توسط پزشک

تغییر در سبک زندگی

ایجاد تغییراتی در سبک زندگی می تواند برای کنترل سردردهای میگرنی موثر واقع شود مثل

 • داشتن خواب مناسب و خوب
 • رعایت بهداشت فردی
 • صرف وعده غذایی به صورت منظم
 • داشتن فعالیت بدنی منظم
 • پرهیز از عوامل ایجاد کننده سردردهای میگرنی

این ها جزو درمان های غیردارویی برای کنترل و پیشگیری از میگرن در بزرگسالان می باشد . راهکارهایی مثل انجام ورزش هوازی، تمرینات آرامش بخش، درمان های رفتاری-شناختی، طب سوزنی از موارد دیگر این درمان به حساب می آیند.

Reference: Bajwa ZH.Smith JH.Swanson JW.Dashe JF. Jan 2019

Leave a Reply